social

Dreptul muncii in 6 intrebari-raspunsuri esentiale

Dreptul muncii in 6 intrebari-raspunsuri esentiale

Care este durata normala de munca?

Durata normala de munca este de 8 ore / zi, 40 ore / saptamana

Care este durata concediilor platite si regimul acestora ?

Concediul platit este de minim 20 de zile lucratoare pe an. Perioada de concediu platit este stabilita de comun acord de catre angajator si salariat, respectandu-se minimul de 20 de zile lucratoare, la sfarsitul anului pentru anul viitor.

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. Angajatorul este obligat sa acorde concediu de odihna pana la sfarsitul anului urmator.

Compensarea in bani a concediului de odihna ne realizat este permisa numai in caz de incetare a dontractului de munca.

Care este regimul concedierilor ?

Cu scopul de a limita concedierile abuzive, Codul Muncii prevede conditii specifice si restrictive in cazul concedierilor. Astfel, concedierea unui salariat nu poate interveni decat in una din situatiile urmatoare :

 • In caz de dificultati financiare ale societatii,
 • In caz de dizolvare/lichidare a societatii,
 • In caz de incalcari grave ale prevederilor contractului de munca si obligatiilor care decurg din acesta pentru salariat.

In caz de concediere perioada de preaviz este de 20 de zile lucratoare.

Perioada de preaviz este diferita in cazul demisiei salariatului. Astfel, salariatul care demisioneaza are obligatia sa acorde un preaviz de :

 • 20 zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de executie,
 • 45 zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Care este regimul concediilor medicale?

In cadrul concediilor medicale, se disting:

 • Concediile pentru bolile grave (cancer, etc.) care sunt platite integral,
 • Concediile pentru bolile mai putin grave (gripa...) sunt platite in proportie de 75% din media veniturilor realizate in cele 6 luni anterioare bolii.

Concediul medical este suportat de :

 • Intr-o prima faza de angajator, din prima zi pana in a 5-a zi inclusiv, pentru toate societatile
 • In continuare de catre sistemul de asigurari de sanatate (incepand cu ziua in care preluarea pe cheltuiala angajatorului inceteaza)

In aceeasi categorie trebuie mentionate si concediile prenatale si postnatale.

 • Concediul prenatal (63 zile calendaristice) este platit in proportie de 85% din media veniturilor realizate de angajat in cele 6 luni anterioare concediului sau.
 • Concediul postnatal (63 zile calendaristice) este platit in proportie de 85% din media veniturilor realizate de angajat in cele 6 luni anterioare concediului sau.

Exista de asemenea si concediul pentru cresterea copilului care permite unuia din parinti sa ramana acasa cu copilul pana la varsta de 2 ani.

Indemnizatia pentru aceasta perioada este platita integral de catre stat.

Care sunt asigurarile obligatorii pentru personal ?

In plus fata de asigurarile sociale obligatorii (securitate sociala, casele de pensii...), este indicat ca societatea (si cu aceasta ocazie personalul sau) sa incheie asigurarea de raspunderea civila ce decurge din activitatea societatii.

Cum se gestioneaza materialul pus la dispozitia salariatilor (calculatoare si altele) ?

Materialul pus la dispozitia salariatului va face obiectul unui proces verbal de primire care va constata starea materialului.

La sfarsitul colaborarii, materialul este restituit angajatorului impreuna cu un nou proces verbal care sa constate starea finala in care se afla materialul.