social

Legislatia muncii

Legislatia muncii

 

Angajatul

Conform dispozitiilor legale, persoanele sub 16 ani nu pot incheia contracte de munca. 

Se poate totusi ca o persoana de 15 ani sa poata incheia un contract de munca cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali, pentru activitati corespunzatoare varstei sale, care sa nu ii afecteze sanatatea si dezvoltarea profesionala.

 

Cumulul de functii

Legislatia prevede ca orice persoana poate cumula mai multe functii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti, si are dreptul de a primi salariul corespunzator fiecarei functii ocupate.

Salariatul nu mai este obligat sa-si informeze angajatorul de celelalte functii ale sale. Totusi, contractul de munca nu poate interzice acest cumul (cu exceptia clauzei de neconcurenta).

Cumulul nu este totusi admis in cazul incompatibilitatilor prevazute de codurile deontologice ale diverselor functii si profesii (de exemplu functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie, mai putin cu cea de profesor).

 

Intocmirea contractului de munca

Codul muncii prevede faptul ca orice contract de munca sa fie intocmit in scris, in limba romana.

Contractul de munca se inregistreaza in Registrul General al salariatilor (REVISAL) inainte de inceperea activitatii salariatului. Acest registru se depune la IM online.

Totusi, o persoana nu poate fi angajata decat in baza unui certificat medical eliberat inainte de inceperea activitatii.

Intocmirea contractului de munca va trebui precedata de cateva informatii precontractuale cu privire la : functia salariatului, riscurile asumate, data intrarii in vigoare si durata contractului, salariul, sediul societatii...

Noul Cod al Muncii prevede de asemenea, obligatia angajatorului de a i elibera salariatului (inainte de inceperea activitatii) un exemplar din contractul de munca semnat.

 

Fisa postului

Fisa postului este parte integranta din contractul de munca.

 

Cartea de munca

Incepand cu 01.01.2011, cartile de munca nu se mai folosesc. In locul lor, angajatorul este obligat sa elibereze fostului salariat o adeverinta de vechime (care nu se mai valideaza la ITM).

 

Durata contractului individual de munca

Contractul de munca este incheiat pe o perioada nedeterminata, sau determinata (inlocuirea unui titular pe post, prestatie pe un post sezonier...). Contractul de munca cu durata determinata se incheie pe o perioada de maxim 12 luni cu posibilitatea prelungirii lui in asa fel incat durata totala sa nu depaseasca 36 de luni.

 

Concediul

Salariatii au dreptul la o perioada de concediu de odihna de minim de 20 de zile lucratoare.

 

Durata zilnica si saptamanala de lucru 

Durata zilnica de lucru este in principiu de 8 ore, 5 zile lucratoare, adica o durata saptamanala de 40 de ore.

Durata maxima legala de timp de lucru nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, incluzand orele suplimentare.

In mod exceptional, durata timpului de lucru, care sa cuprinda si orele suplimentare, poate fi prelungita la mai mult de 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de lucru calculata pe o perioada de referinta de 4 luni sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

Contracte de munca se pot incheia chiar si pentru o ora pe saptamana sau pe luna.

 

Perioada de proba

Perioada de proba poate fi introdusa in contractul de munca cu durata nedeterminata. Aceasta perioada de proba nu poate depasi :

 • 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere

 • 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere

Salariatii incadrati cu contract de munca pe durata determinata pot fi supusi unei perioade de proba care nu poate depasi:

 • 5 zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mica de 3 luni;

 • 15 zile lucratoare pentru un contract cu o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni;

 • 30 de zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mare de 6 luni;

 • 45 de zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mare de 6 luni, in cazul salariatilor incadrati intr-o functie de conducere.

 

Clauza de « neconcurenta »

O clauza de neconcurenta poate fi introdusa in contractele de munca, putand astfel interzice unui salariat sa presteze o activitate concurenta celei prestate pentru angajator prin contractul de munca altor agenti economici sau in beneficiu propriu.  Aceasta clauza isi poate produce efectele pe o perioada de maxim 2 ani, incepand de la data incetarii contractului de munca, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta.

 

Salariul minim

In urma publicarii in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902, din 11.12.2015 a  Hotararii de Guvern nr. 1091/2014, salariul de baza minim brut pe tara, pentru un program complet de lucru, se modifica astfel :

 • La 975 lei, incepand cu 01 Ianuarie 2015;
 • La 1050 lei, incepand cu data de 01 iulie 2015.

 

Regulamentul interior al societatii

Fiecare societate trebuie sa intocmeasca « un regulament intern » care sa cuprinda, printre altele, reguli de securitate a muncii, de igiena, drepturile si obligatiile angajatorului si salariatilor, sanctiunile aplicabile...

 

Incetarea contractului individual de munca

Sfarsitul contractului individual de munca are loc :

 • De drept;

 • De comun acord, intre parti;

 • La initiativa angajatului (demisie);

 • La initiativa angajatorului in urmatoarele cazuri (concediere): motive legate de salariat si motive care nu sunt legate de salariat (motive economice).

Agentul de  munca temporara

Agentiile de munca temporara trebuie sa fie agreate de catre Ministerul Muncii. Contractul de munca temporara poate fi incheiat pe o durata initiala de maxim 24 luni, si poate fi prelungit de mai multe ori dar fara ca durata totala a acestuia sa depaseasca 36 luni.

 

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate

Societatile cu mai mult de 21 de salariati sunt obligate sa initieze negocieri la nivelul unitatii pentru a incheia un contract colectiv de munca.

 

 

Actualizat : decembrie 2013