tva

Plafon scutire TVA

Plafon scutire TVA

 

Incepand cu 1 iulie 2012 plafonul de scutire pentru TVA a fost majorat de la 35.000 Euro (119.000 lei) la 65.000 Euro (220.000 lei) . Cursul de schimb utilizat pentru calcularea plafonului este cel din data aderarii Romaniei la UE, 3.3817 Lei/Euro.


Astfel societatile vor deveni platitoare de TVA numai daca vor depasi pe parcursul unui an fiscal o cifra de afaceri de 65.000 de euro, respectiv 220.000 lei.

Pentru anul 2012 se vor aplica urmatoarele prevederi:

  • persoanele impozabile infiintate inainte de anul 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012. In cazul in care nu depasesc plafonul de 119.000 lei in primul semestru al anului 2012 vor avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA daca vor depasi plafonul de 220.000 lei in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012. La atingerea plafonului se va lua in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada ianuarie-iunie 2012;
  • persoanele impozabile infiinate in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 au obligatie inregistrarii in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012. Plafonul se va calcula proportional cu numarul de luni ramase pana la 31 decembrie2012, fractiunea de luna considerandu-se luna calendaristica.In cazul in care plafonul de 119.000 lei nu este depasit pana la 30 iunie 2012, persoanele impozabile vor avea obligatia sa solicite inregistrarea de TVA daca pana la finalul anului 2012 vor depasi plafonul de 220.000 lei. Plafonul se va calcula proportional cu numarul de luni de la infiintare pana la data finalul anului 2012;
  • persoanale impozabile infiintate dupa 1 iulie 2012 au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2012.


Pentru luarea in evidenta ca platitor de TVA persoanele impozabile vor depune un formular la organele fiscale competente intre 1 si 10 a lunii urmatoare celei in care s-a depasit plafonul.

Sursa: OUG nr. 24/2012  care modifica Legea 571 - Codul Fiscal