Calculul salariilor

Calculul salariilor

Pe langa tinerea contabilitatii și pregatirea situatiilor financiare, LPG Expertiza Contabila ofera, de asemenea, servicii complete de calcul al salariilor si de administrare de personal.

 

Salarizare:

• Intocmirea statelor de plata;
• Depunerea declaratiilor rectificative;
• Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
• Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
• Calculul si evidenta concediilor de odihna;
• Intocmirea adeverintelor pentru salariati (pentru medi, banca etc) ;
• Intocmirea fisierelor pentru banci - plata pe card;
• Plata salariilor pe card;
• Calculul impozitelor pe salarii;
• Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.


Servicii de administrare personal :

• Intocmirea contractelor individuale de munca;
• Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
• Asistenta la intocmirea contractelor colective de munca;
• Asistenta la intocmirea fiselor de post;
• Asistenta la intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara;
• Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
• Intocmirea adeverintelor de salariu;
• Intocmirea notelor de lichidare, a adeverintelor de vechime pentru personalul beneficiarului;
• Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
• intocmirea si actualizarea Registrului de Evidenta a Salariatilor si depunerea pe portalul Reges;
• intocmirea fiselor fiscale pentru personalul angajat;
• Consultanta privind salarizarea;
• Reprezentare in caz de control sau litigii de munca;
• Relatia cu Inspectoratul teritorial de munca;
• Dosar recuperare concedii medicale;
• Consultanta privind organizarea (organigrame, structuri, functii, etc).