contabilitate

Compensarea facturilor intre doua societati

A) Procedura de compensare intre doua societati romane

Doua societati romane isi pot stinge datoriile cu creantele  numai pe baza Ordinului de Compensare (Formular tipizat), insotit de Procesul Verbal de Compensare, in urmatoarele conditii :

  • 1. Pentru sume reprezentand datorii si/sau creante mai mici de 10.000 Ron si care nu sunt mai vechi de 30 de zile, societatile comerciale pot efectua compensarea reciproca in afara cadrului institutional reprezentat de Institutul de Management si Informatica;
  • 2. Pentru sume reprezentand datorii si/sau creante mai mari de 10.000 Ron si /sau care sunt mai vechi de 30 de zile, societatile comerciale pot efectua compensarea reciproca numai daca sunt realizate prin Serviciul de Compensare din cadrul Institutului de Management si Informatica;

B) Procedura de compensare intre o societate romana si o societate straina

Compensarea creantelor reciproce ale unei societati comerciale romane si ale unei persoane juridice straine nu este sub nici o forma restrictionata prin legislatia in vigoare fiind supusa in masura in care raporturile juridice sunt supuse legii romane dispozitiilor cu caracter general prevazute de art. 1091, 1143 - 1153 Cod civil. Nu este necesara utilizarea vreunui model tip de proces verbal de compensare ci, pentru a fi utilizat ca document justificativ in evidentele contabile, poate fi intocmit un inscris bilateral in care sa se consemneze titlurile (contracte, note de comanda, etc.) care au generat obligatiile reciproce si modul in care se face stingerea obligatiilor in urma compensarii.

C) Procedura de compensare intre o societate romana si un nerezident

Compensarile de creante dintre un partener roman si un nerezident sunt reglementate de Norma B.N.R. nr. 26/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati. Aceste compensari sunt operatiuni nemonetare de natura balantei de plati, care se desfasoara fara transferarea de fonduri, in totalitate sau partial. Balanta de plati reprezinta sinteza statistica a tranzactiilor economice si financiare ale unei tari cu restul lumii, pe o perioada de timp determinata, tranzactii ce se refera la bunuri, servicii, venituri, transferuri fara contraprestatie (donatii, ajutoare, cadouri si altele asemenea), precum si la creante si obligatii financiare.

Rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare cu nerezidentii direct si nu prin intermediul unei institutii financiare, au obligatia de a raporta aceste tranzactii la Banca Nationala a Romaniei - Directia Statistica.