economie

Implantare in Belgia

Filiala in Belgia

Formalitatile de creare a unei filiale in Belgia sunt destul de anevoioase.

Numarul minim de asociati pentru o SRL (SPRL) este de 2, la fel ca si pentru o SA.

Capitalul minim este de 18 500 euro pentru o SRL (SPRL) si de 61 500 euro pentru o SA.

Redactarea si semnarea statutului societatii se fac obligatoriu in prezenta unui notar.

In cazul unei societati care se implanteaza in Valonia statutul trebuie sa fie redactat in franceza, iar pentru o implantare in Flandra statutul va fi in neerlandeza.

In cazul unei SRL, se intocmeste un plan financiar pe 2 ani de preferinta, (nu este obligatoriu), de catre un expert contabil, si se pastreaza la notar. In cazul unor probleme, acest plan poate servi drept document de referinta pentru a putea imputa raspunderea asociatilor fondatori, in cazul in care acestia nu au adus un aport de capital suficient, in functie de activitatea estimata.

Acest plan financiar nu este obligatoriu in cazul unei SA, desi este recomandabil ca el sa existe.

Sucursala in Belgia

Inainte de stabilirea unei sucursale in Belgia, societatile care sunt supuse dreptului unui alt stat membru al comunitatii europene, trebuie sa faca publice urmatoarele documente si precizari :

  • Actul constitutiv si/sau statutul (daca acesta din urma face obiectul unui document separat),
  • Denumirea,
  • Registrul in care s-a deschis un dosar in numele societatii precum si numarul de inregistrare al societatii in acest registru. (Art 3 din directiva 68/151/CEE) (In consecinta, societatea straina care va avea mai multe sedii comerciale care apartin de diferite tribunale comerciale va trebui sa obtina mai multe inmatriculari),
  • Un document emanand de la registru care sa ateste existenta societatii,
  • Adresa si precizarea activitatilor sucursalei precum si denumirea aceasteia in cazul in care nu corespunde cu denumirea societatii,
  • Numirea si identitatea persoanelor care au puterea de a angaja societatea in raport cu tertii si de a o reprezenta in fata justitiei.