fiscalitate societati comerciale

Info fiscal 2013

Info Fiscal 2013


Principalele modificari fiscale de interes general care au intrat in vigoare incepand cu 01 Februarie 2013:


Cheltuielile cu amortizarea autoturismelor care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, sunt deductibile fiscal in limita a 1.500 Ron/luna pentru fiecare autoturism; 


Se va include in veniturile salariale indemnizatia primita de salariati pe perioada delegatii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal. Astfel se vor include in veniturile salariale:

  • diferentele care depasesc pragul de 32,50 Ron pentru diurnele acordate delegarilor sau detasirilor efectuate in Romania;
  • diferentele care depasesc pragul de 87,50 Euro pentru diurnele acordate delegarilor sau detasirilor efectuate in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. Pragul de 87.50 Euro se poate modifica in functie de nivelul de diurna legal acordat pentru tara in care se face delegarea sau detasarea.

Pentru diferenta care depasesc nivelurile mentionate mai sus se va calcula impozitul pe salarii si toate contributiile sociale. 

 

Se vor considera dividende sumele platite de societate pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea asociatilor, daca plata este facuta de societate in folosul personal al asociatilor;Se vor impozita cu 50 % retinere la sursa toate veniturile obtinute din Romania de un nerezident persoana fizica sau juridica care provine dintr-un stat cu care Romania nu a incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii (o conventie de evitare a dublei impuneri); 


Se vor impozita cu 16 % retinere la sursa toate veniturile obtinute din Romania de un nerezident persoana fizica sau juridica care provine dintr-un stat cu care Romania a incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii (o conventie de evitare a dublei impuneri).
Pentru a beneficia de un procent mai mic de impunere sau chiar de a nu se retine impozit conform prevederilor din Conventie nerezidentul va trebui sa transmita certificatul de rezidenta fiscala, pana la data incasarii veniturilor.
Categoriile de venituri obtinute de nerezidenti in Romania, care intra in sfera impozitului cu retinere la sursa sunt urmatoarele:

  • dividende;
  • dobanzi;
  • redevente;
  • comisioane;
  • venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, platite de un rezident, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
  • veniturile din profesii independente in Romania (doctor, avocat, inginer, arhitect, expert contabil, auditor si alte profesii similare). 


Se face precizarea ca regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende se aplica si pentru veniturile considerate dividende, reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este factura de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia. 

 

Societatile care nu sunt obligate sa aplice sistemul de TVA la incasare incepand cu anul  2013, pentru facturile primite de la furnizorii din Romania, isi vor deduce TVA la data platii, compensarii, sau decontarii prin instrumente de plata (CEC, Bilete la Ordin, Cambii, etc.) a facturii. 

 

Societatea va trebui sa depuna pana pe data de 15 a lunii urmatoare declaratia INTRASTAT daca:

  • realizeaza expedieri intracomunitare de bunuri care vor insuma 900.000 Ron;
  • realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri care vor insuma 500.000 Ron 


Declaratia se depune incepand cu luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2013 a expedierilor si sau achizitiilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile INTRASTAT mentionate anterior.