fiscalitate societati comerciale

Obligatia publicarii bilantului in Monitarul Oficial

Obligatia publicarii bilantului in Monitorul Oficial pentru firmele cu cifra de afaceri anuala mai mare de 10 milioane lei

 

Societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute in urmatorul paragraf.

 

În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

 

Depunerea documentelor se face prin anunt direct la Monitorul Oficial.

 

Legea nu prevede un termen de depunere.

 


Sursa: Legea 31/1990, actualizata, art.185, alin 4