fiscalitate societati comerciale

Regimul fiscal al dobanzilor si diferentilor de schimb valutar

Regimul fiscal al dobanzilor si diferentelor de schimb valutar aferente imprumuturilor

 

Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.

Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare până la deductibilitatea integrală a acestora.

Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, menţionate în norme, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, nu intra in categoria celor de mai sus, cheltuielile fiind considerate deductibile.

În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia celor prevăzute mai sus (institutii financiare, institutii de credit, etc.) , dobânzile deductibile sunt limitate la:

  • nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi
  • nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Limitele procentuale de mai sus se aplică separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor conditiilor referitoare la gradul de indatorare.

Sursa: Legea 571/2003 - Codul Fiscal actualizat