LPG Romania, expert contabil

Infiintat in 2001, LPG Romania este un cabinet recunoscut in domeniul expertizei contabile si asistentei la constituire societati.

Serviciile noastre cuprind:

- Infiintari de firme la Registrul Comertului, inregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru ,prelungire/ schimbare sediu social, majorare sau reducere de capital social, modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare), inregistrarea sau modificarea de embleme, schimbarea de denumire a companiilor, excludere si retragere asociati, numiri, revocari si schimbari de administratori, inchideri firme;

- Gazduire sediu social (include servicii de secretariat basic);

- Tinerea evidentei financiar-contabile, pregatirea de situatii financiare, intocmirea de  bilanturi, conturi de rezultat, calculul impozitelor, intocmirea decontului de TVA, audit financiar, declaratii fiscale si sociale, intocmirea şi depunerea statelor de plata ale salariilor, intocmirea şi depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal, elaborarea fiselor fiscale;

- Administrare de personal- colectare si arhivare documente de personal, redactare contracte de munca, decizii si acte aditionale, inregistrare modificari in baza de date electronica Reges, eliberare documente de personal (copii dupa contracte, diverse adeverinte banca/ medic/ vechime, etc), asistenta in redactarea Regulamentului de Ordine Interioara, a fiselor pe post;

- Recrutare de personal : identificarea candidatilor care corespund criteriilor de recrutrare, desfasurarea procesului de selectie in conformitate cu etapele stabilite, prezentarea listei scurte de potentiali candidati, prezentarea si sustinerea candidatilor selectati.