fiscalitate societati comerciale

Contractele de prestari intre societatile romane si cele straine

LPG Romania : Contractele de prestari intre societatile romane si cele straine .

Contractele de prestari incheiate intre societatile romane si cele straine sau cu persoanele fizice straine trebuiesc inregistrate la Administratia Financiara din Romania.

Orice contract de prestari incheiat intre o societate romana si o societate / persoana fizica straina trebuie inregistrat : contracte de prestari servicii, de constructii etc.

Inregistrarea contractelor se efectueaza prin depunerea formularului ANAF “Declaratie de inrregistrare contract sau document justificativ referitor la prestarea unui serviciu pe teritoriul roman si incheiat cu o societate sau cu o persoana fizica straina”. 

Contractul trebuie inregistrat in termen de 30 de zile de la semnarea acestuia. Neinregistrarea contractului expune societatea romaneasca unei amenzi de pana la 1250 EUR.

Este de asemenea important de mentionat ca societatile romane ce beneficiaza de servicii din partea unor furnizori straini trebuie sa obtina un certificat de rezidenta fiscala din partea respectivilor furnizori pentru a asigura deductibilitatea fiscala a prestatiei.

In absenta unui astfel de certificat de rezidenta fiscala, societatea romana ar trebui sa opereze o retinere la sursa de 16% in cazul furnizorilor rezidenti intr-un stat cu care Romania a incheiat un tratat de evitare a dublei impuneri si o retinere la sursa de 50% pentru furnizorii rezidenti in state cu care Romania nu a incheiat asemenea conventii.