contabilitate

Cheltuielile cu asigurĂrile sociale

Cheltuielile cu asigurările sociale ÎN ROMÂNIA

România este o țară competitivă în ceea ce privește contribuțiile sociale ale salariaților și angajatorilor. Cheltuielile cu asigurările sociale sunt calculate la salariul brut lunar și sunt plătite Agenției Naționale de Administrare Fiscală, situată în București.

Calculul cheltuielilor cu asigurările sociale va fi profund modificat de la 1 ianuarie 2018(1) deoarece o reformă a codului fiscal român a operat un transfer al cheltuielilor sociale ale angajatorilor în salariul brut. Contribuțiile sociale ale angajatorilor vor fi astfel reduse semnificativ, trecând de la 35% la 2,25%.

 

RATA CONTRIBUȚIILOR SOCIALE

Iată un tabel al contribuțiilor sociale ale angajatorilor și salariaților începând cu 1 ianuarie 2018(1)

Cheltuielile cu asigurările sociale

Contribuția angajatorului

Contribuția salariaților

Asigurări sociale de stat (CAS) - pensie

0%

25%

Asigurări sociale de sănătate

0%

10%

Fond de șomaj

0%

0%

Contribuție pentru plata concediilor de boală și indemnizații

0%

-

Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale *

0%

-

Contribuția la asigurarea muncii

2,25%

-

Comision ITM **

0,25%

-

Total cheltuielile cu asigurările sociale

2,25%

35%

 

Salariul minim din Romania (SMIG (salariul minim interprofesional garantat) din Romania) a fost de 1.450 RON pe lună (aproximativ 320 EURO) brut în 2017. A crescut la 1.900 RON (aproximativ 410 EURO) la 1 ianuarie 2018.

Impozitul pe salarii se deduce la sursă la o rată de 10%. Cu toate acestea, salariații beneficiază de o deducere care poate varia între 510 și 1.210 RON pe lună, în funcție de numărul de persoane în întreținere. Deducerea este completă dacă salariul este mai mic de 1.950 RON pe lună și scade pentru salariile cuprinse între 1.951 și 3.600 RON.

 

CINE cotizează la asigurarea SOCIALĂ DIN ROMÂNIA ?

Oricine are reședința în România, indiferent dacă este salariat sau independent, contribuie la sistemul general de asigurare socială, care protejează împotriva riscurilor de boală, maternitate, invaliditate, bătrânețe și deces. Trebuie remarcat faptul că lucrătorii independenți sunt acoperiți de asigurări de invaliditate, bătrânețe și deces, cu condiția ca veniturile lor medii nete lunare să depășească 35% din salariul mediu brut, adică aproximativ 1.096 RON în ianuarie 2017.

În ceea ce privește asigurarea pentru accidente de muncă, boli profesionale și șomaj, acestea sunt obligatorii pentru salariați și persoanele asimilate. Lucrătorii independenți se pot afilia din proprie inițiativă.

În paralel cu sistemul general de asigurare socială, există scheme speciale care se adresează în special notarilor și avocaților.

 


1. În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017