contabilitate

Cheltuielile cu asigurĂrile sociale

Cheltuielile cu asigurările sociale

România este o țară în care contribuțiile la asigurările sociale sunt relativ scumpe. Taxele sociale se calculează pe salariul brut lunar și se plătesc la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Calculul taxelor sociale a fost profund modificat în 2018, deoarece o reformă a codului fiscal român a operat apoi un transfer al taxelor sociale ale angajatorului în salariul brut. Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale vor fi astfel reduse semnificativ de la 35% la 2,25%, în timp ce contribuțiile angajaților au crescut la 35%.

 

Ratele contribuțiilor la asigurările sociale

Iată un tabel al contribuțiilor de asigurări sociale ale angajatorului și angajaților în vigoare la 1 aprilie 2023 :

Cheltuielile cu asigurările sociale

Contribuția angajatorului

Contribuția salariaților

Asigurări sociale de stat (CAS) - pensie

0%

25%

Asigurări sociale de sănătate

0%

10%

Fond de șomaj

0%

0%

Contribuție pentru plata concediilor de boală și indemnizații

0%

-

Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale *

0%

-

Contribuția la asigurarea muncii

2,25%

-

Total cheltuielile cu asigurările sociale

2,25%

35%

 

Salariul minim românesc, care era încă la 1.450 de lei brut pe lună (adică aproximativ 320 de euro) în 2017 a crescut de mai multe ori până acum (de la 1 ianuarie 2023) ajunge la 3.000 de lei pe lună (adică aproximativ 610 de euro). ).

Impozitul pe salarii se deduce la sursă la cota de 10%. Angajații beneficiază însă de o deducere care poate varia în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere.

Angajatorul poate plăti o parte din salariu și sub formă de venit neimpozabil și necontributiv, în limita a 35% din salariul total al salariatului. Aceste venituri includ neimpozabile și necontributive pot fi: tichete de masă (până la limita unui cec pe zi, cazare (până la limita de 20% din salariu), remunerație plătită în temeiul unei clauze de mobilitate, contribuții la pensia facultativă. fonduri și abonamente pentru servicii private de asigurări de sănătate (până la o limită de 400 EUR de persoană pe an) și indemnizație de muncă la distanță (până la o limită de 400 lei pe lună).

Anumite categorii de angajați, precum specialiștii IT (cu condiția să lucreze ca ingineri de dezvoltare software) și lucrătorii în construcții (sau agricoli), pot beneficia de o scutire de impozit pe salariu.

 

Cine contribuie la asigurările sociale românești?

Orice rezident al teritoriului României, fie că este salariat sau independent, contribuie la sistemul general de asigurări sociale, care protejează împotriva riscurilor de boală, maternitate, invaliditate, bătrânețe și deces. De menționat că persoanele care desfășoară activități independente sunt acoperite de asigurări de invaliditate, limită de vârstă și deces cu condiția ca venitul mediu net lunar al acestora să fie mai mare de 35% din salariul mediu brut.

În ceea ce privește asigurările pentru accidente de muncă, boli profesionale și șomaj, acestea sunt obligatorii pentru salariați și persoane asimilate. Persoanele care desfășoară activități independente se pot înscrie în mod voluntar.

Alături de regimul general de asigurări sociale, există regimuri speciale care se adresează în special notarilor.