fiscalitate societati comerciale

Fiscalitatea în România

IMPOZITAREA SOCIETĂȚILOR

Rata impozitului pe profit (IS) este de 16%.

 

IMPOZITAREA DIVIDENDELOR

Distribuțiile de dividende sunt impozitate la o rată de 5%. Trebuie remarcat faptul că, în virtutea acordurilor de dublă impunere semnate cu multe țări europene, această reținere poate constitui un credit fiscal imputabil cuantumului impozitului datorat de acționar sau asociat în țara sa de origine. Dividendele distribuite în beneficiul persoanelor domiciliate într-un stat care nu a semnat o convenție fiscală cu România sunt supuse unei rețineri la sursă de 50%.

 

TVA

Cota TVA în vigoare este de 19% de la 1 Ianuarie 2017.

O cotă redusă de 9% se aplică anumitor servicii hoteliere.

 

IMPOZITUL PE VENIT AL PERSOANELOR FIZICE

Persoanele fizice sunt impozitate la o rată de 10%.

În special, salariile sunt impozitate sub forma unei rețineri la sursă de 10%.

În anumite condiții, veniturile salariale primite de specialiștii IT români sunt scutite de impozit.

Numeroase categorii de venituri (venituri independente, redevențe, venituri funciare etc.) sunt totuși afectate suplimentar de cheltuielile de asigurări sociale pentru o sumă fixă ​​de 190 RON pentru contribuția la sănătate și la o rată de 25% pentru contribuția la pensie.

 

MICILE ÎNTREPRINDERI (REGIMUL PENTRU MICRO-ÎNTREPRINDERI)

Companiile cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 1.000.000 EURO nu sunt supuse impozitului pe profit, ci plătesc în schimb impozitul pe venit în valoare de:

- 3% din venitul lor dacă nu angajează niciun salariat;

- 1% din venitul lor dacă angajează cel puțin un salariat.

Companiile care doresc acest lucru pot opta totuși pentru regimul fiscal general pe profit, cu condiția să dețină un capital de cel puțin 10.000 EURO și să aibă cel puțin doi salariați.

 

Ultima actualizare: octombrie 2018