fiscalitate societati comerciale

Holdingul

Societatea holding în România

 

Conceptul de holding nu există ca atare în legislația românească.

Cu toate acestea, legislația fiscală română recunoaște un regim special pentru societățile a căror activitate constă, în totalitate sau parțial, în deținerea de active financiare precum filiale și în primirea de dividende de la acestea sau în realizarea de câștiguri din cesiunea privind aceste titluri.

Prin urmare, este posibil să se utilizeze aceste reguli fiscale pentru a deduce un regim fiscal specific activităților  holding de deținere de participațiuni financiare în România.

ACTIVITATEA HOLDING ESTE REALIZATĂ DE O societate SUPUSĂ REGIMULUI MICRO-ÎNTREPRINDERILOR

Trebuie să reamintim că acest regim fiscal derogator este cel mai frecvent în România.

În acest caz, toate veniturile care constau fie în colectarea de dividende, fie în realizarea câștigurilor financiare, vor fi impozitate (fie la o cotă de 1%, fie la o cotă de 3% din venitul realizat).

ACTIVITATEA HOLDING ESTE realizată DE O societate supusă REGIMULUI GENERAL DE IMPOZITARE A PROFITULUI

În acest caz, toate veniturile care constau fie în încasarea dividendelor, fie în realizarea unor câștiguri financiare sunt scutite de impozit, cu singura condiție ca societatea care primește dividendul sau realizează câștigul (1) să fi deținut filiala care plătește dividendul sau prin care realizează câștigul de cel puțin 10% timp de cel puțin un an.

Trebuie să reamintim că o societate care în mod normal, în funcție de dimensiunea sa, intră sub regimul de micro-întreprindere, poate opta pentru regimul general de impozitare a profitului cu dubla condiție de a avea un capital de cel puțin 45.000 RON (aproximativ 10.000 EURO) și cel puțin doi salariați.

CONCLUZIE

Articolul 23 din codul fiscal român creează o oportunitate reală de a înființa o societate holding în România prin introducerea unui regim de scutire pentru câștigurile de capital din cesiunea financiară, precum regimurile holding existente în Elveția, Luxemburg, Belgia sau Olanda ...

Cu toate acestea, contribuabilul trebuie să fie deosebit de atent la forma fiscală a companiei sale (care trebuie să fie cea a impozitării profitului) pentru a putea beneficia de acest regim favorabil.

 

Referințe
(1) articolul 23 din codul fiscal