tva

Obținerea extraselor de cazier judiciar

OBȚINEREA CAZIERULUI JUDICIAR

LPG își poate asista clienții în procesul de solicitare a cazierului judiciar românesc.

În România, atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot solicita cazierul judiciar.

Cazierele judiciare ale asociaților și administratorilor trebuie obținute pentru anumite proceduri, în special pentru toate societățile care doresc să obțină un număr de TVA intracomunitar.

Cererea pentru extras de cazier judiciar trebuie depusă la unitatea de poliție a orașului în care solicitantul (adică solicitantul însuși sau mandantul său) își are locul de naștere, domiciliul sau reședința.

Cazierul judiciar se obține după achitarea unei taxe și a unui timbru fiscale, iar termenul pentru obținerea acestuia este în general de câteva zile, de la data solicitării.

  • Persoane fizice cu cetățenie română:

Cetățenii români care depun cererea în orașul lor de naștere pot obține imediat cazierul judiciar.

  • Persoane fizice cu cetățenie străină:

Cetățenii străini pot obține cazierul judiciar român pe baza unei procuri semnate în fața notarului (procura tradusă și autentificată). Cazierul judiciar se obține în general în termen de 10 zile de la data solicitării.

  • Pentru persoanele juridice române sau străine:

Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal și un extras de la Registrul comerțului. Cazierul judiciar se obține în general în termen de 12 zile de la solicitare.